Ostke töö arvega sisse

Pakume tellijale võimalust osta tööd arvega, ilma et tuleks täita tööandjale seatud kohustusi.

Palgake kergettevõtja arveldusteenuse Arve24 abiga! Arve24 pakub lihtsat lahendust ajutistele töötajatele töötasu maksmiseks. Kui töövõtja esitab Arve24 kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega. Ettevõttesse võib palgata kergettevõtja ilma siduvate kohustusteta. Võid hankida tööjõudu ka ilma suurte majanduslike riskideta, näiteks hooajaliselt või projektipõhiselt. Arve24 vastutab kogu paberimajanduse eest: töötajate kindlustamine (ka vastutuskindlustus), maksud, sotsiaalkindlustusmaksed ja töötasu maksmine.

Kasulik tellijale


* Tööandja maksud puuduvad. Püsikulu asendub muutuvkuluga
* Tasumine ühe kindla vormi, arve alusel
* Ettevõte saab tasutud arvelt käibemaksutagastust
* Aitab töötajate otsimisel ja kõrvaldab ohu, et värbate vale inimese.
* Heade töötajate endaga sidumine on kergem. Saate pakkuda paremat palka ja paindlikumaid töötingimusi

Kuidas Arve24 koostöö toimib?


1. Valige meelepärane töötaja.
Paluge valitud töötajal registreeruda kergettevõtjaks aadressil www.arve24.eu

2. Leppige kergettevõtjaga töö kokku
Sõlmige töö tegijaga tellimusleping, milles lepite kokku töö tulemuse, hinna ja maksetähtaja ning töö üksikasjad.

3. Tasuge töö eest arvega
Kui töö on valmis, koostab kergettevõtja Arve24 keskonnas arve ja saadab selle teie ettevõttele.