Registreerimine on TASUTA!


Registreerimine on lihtne ja seda saab teha Siin
Ei mingeid siduvaid kohustusi

Arvete esitamine TASUTA!
Arve koostamine on kiire, lihtne. Pärast konto aktiveerimist saate kohe arveid koostada ja esitada!

Arve24 teenustasu on 4% käibemaksuta summast! Teenustasu võetakse alles palga väljamaksmise ajal ja see arvutatakse käibemaksuta arveldussumma pealt. Ühe palgamakse alla võid Sa koondada niipalju arveid kui soovid. Arve24 hinnastamine on läbipaistev ja soodne ning mingeid lisaprotsente ega varjatud kulusid ei kaasne.
Teenustasu ei sisalda üksikettevõtja käibemaksu, kinnipeetavat maksu ega sotsiaalkindlustusmaksu.

4% Teenustasu
Registreeri konto
Ei mingeid siduvaid kohustusi

Kergettevõtjate kõrvalkulud


* Käibemaks 20%
* Arve24 teenustasu 4%
* Sotsiaalmaks
* Maksude kinnipidamine

Teenustasu sisaldab


* Arvete edastamine posti ja e-meili teel
* Automaatsed meeldetuletused
* Kohtuväline sissenõudmine
* Teated ja maksude tasumine maksukogujale
* Maksuametile saadetavad teatised ja tehtavad maksed(Maksude kinnipidamine, Sotsiaalmaksed, Käibemaks)
* Töötõendid (juhul kui on vaja Rootsi ID06)
* Vastutuskindlustus, õnnetusjuhtumi kindlustsu
* Palga ja maksuvaba kulu arvestamine
* Palga maksmine kontole